İstanbul Ayvansaray Üniversitesi / GSTMF

Özet gönderim süresi sona ermiştir.

İlginize teşekkür ederiz. 

Tam metin APA formatında, 1,5 satır boşluğunda 2500-3500 kelime aralığında olacaktır. 

Tam metin gönderimleri 2 Aralık 2019'a uatılmıştır. Tam metinler konut@ayvansaray.edu.tr adresine gönderilecektir.

Çalışmaların tümü e-kitap olarak yayımlanacaktır. Seçilecek çalışmalar, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin uluslararası hakemli dergisi ARAS'ta (Academic Research in Art and Science) yayımlanacaktır.

Abstract submission period has ended.

Thanks for your interest.

Full paper is going to be in between 2500-3500 words 1.5 spaced and in APA format. 

Full paper submisson is extended to December 2, 2019. 

Papers are going to be submitted to konut@ayvansaray.edu.tr

All works are going to be published as e-book. Chosen studies are going to be published in the international refereed journal ARAS (Academic Research in Art and Science) of Istanbul Ayvansaray University.