İstanbul Ayvansaray Üniversitesi / GSTMF

image1

İlginize teşekkür ederiz.

Çalışmaların tümü e-kitap olarak yayımlanacaktır. 

Seçilecek çalışmalar, üniversitemizin uluslararası hakemli yayın organı 

"Dergi Ayvansaray Akademik"te yayımlanacaktır.

Thanks for your interest.

All studies are going to be published as an e-book. 

Chosen studies are going to be published in the international refereed journal 

"Dergi Ayvansaray Akademik" of our university.